پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان

پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان

هدف از این پروپوزال مقايسه رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در بين حسابرسان و پرستاران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات 42
حجم 173 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

پژوهش حاضر به دنبال بررسي رابطه فرسودگي شغلي با سلامت روان در حسابرسان و پرستاران است. به اين ترتيب هدف اوليه پژوهش حاضر افزودن به دانش موجود در اين زمينه است و از اين رو اين تحقيق در چارچوب طرحهاي بنيادين قرار مي گيرد. البته اين بررسي به اين اميد انجام مي پذيرد که بتوان از نتايج آن براي پيش گيري از بعضي مشکلات حسابرسان و به تبع، مشکلات ادارات و سازمان ها و ارتقاي سلامت آنها استفاده کرد و در عين حال پيشنهاداتي نيز در عرصه ي کاربردي داشت.

 

 

     از سوي ديگر، روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي و از نوع پيمايشي است؛ چرا که به دنبال بررسي وضعيت متغيرهاي فرسودگي شغلي و سلامت رواني در جامعه اي از حسابرسان و پرستاران و همچنين مطالعه روابط ميان اين متغيرها در جوامع مذکور مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
1-    فصل اول: كليات تحقيق    2
1-1-    مقدمه    2
1-2-    بيان مساله    2
1-3-    اهميت تحقيق    5
1-4-    اهداف تحقيق    5
1-5-    فرضيه‌هاي تحقيق    5
1-6-    روش‌شناسي تحقيق    6
1-6-1-    نوع و روش تحقيق    6
1-6-2-    جامعه مورد مطالعه    6
1-6-3-    نمونه و روش نمونه‌گيري    6
1-6-4-    ابزار تحقيق    7
1-6-4-1-    مقياس فرسودگي شغلي پينس و ارونسون    7
1-6-4-2-    پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ    7
1-6-5-    روش گردآوري داده‌ها    7
1-6-6-    روش تجزيه و تحليل اطلاعات    8
1-7-    تعاريف واژه ها و اصطلاحات    8
1-7-1-    فرسودگي شغلي    8
1-7-1-1-    تعريف مفهومي    8
1-7-1-2-    تعريف عملياتي    9
1-7-2-    سلامت روان    9
1-7-2-1-    تعريف مفهومي    9
1-7-2-2-    تعريف عملياتي    9

روس تحقيق    28
3-1-    نوع و روش تحقيق    28
3-2-    جامعه مورد مطالعه:    28
3-3-    نمونه و روش نمونه‌گيري    28
3-4-    ابزار تحقيق    29
3-4-1-    مقياس فرسودگي شغلي پينس و ارونسون    29
3-4-2-    پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ    30
3-5-    شيوه انجام تحقيق    30
3-5-1-    روش گردآوري داده‌ها    30
3-5-2-    روش تجزيه و تحليل اطلاعات    31

 

منابع فارسي    
منابع لاتین    

 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید فایل word پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دریافت فایل pdf پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دریافت نمونه سوال پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود مقاله پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دریافت مقاله پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

خرید مقاله پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از download

دانلود مقاله پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

خرید پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دریافت فایل word پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

خرید نمونه سوال پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دریافت فایل word پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود فایل word پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

خرید فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دریافت فایل pdf پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

خرید کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از www

دانلود مقاله پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دریافت پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

خرید فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دریافت کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

خرید تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دریافت تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

خرید فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

خرید فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود نمونه سوال پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از pdf

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دریافت فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

خرید نمونه سوال پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

خرید فایل word پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دریافت فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دریافت فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از word

دریافت تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود مقاله پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود فایل pdf پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

خرید تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود پروژه پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دریافت کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود فایل word پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دریافت مقاله پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود فایل پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دریافت فایل pdf پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

خرید کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دانلود کارآموزی پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

دریافت فایل word پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free

خرید تحقیق پروپوزال بررسی تطبیقی ارتباط فرسودگی شغلی با سلامت روان از free


مطالب تصادفی